Premiär för nytt sortiment!

Starke Arvid lanserar ett nytt sortiment av gripar och tänger för hantering av betong och sten

Den nya lanseringen innehåller flera nya produkter som Kantstenstång, Lyftsax, Automatisk prefabtång och Blocktång. De har en lyftkapacitet på mellan 150 kg till 5000 kg, några är manuella och andra styrs med till exempel en kran, gaffeltruck eller vår Glaslyft. Dessa produkter kompletterar vårt befintliga sortiment, Från grunden upp, för hantering av betong och armering.

  • Kantstenstång 150 kg lyftkapacitet, lyfter kantblock och trottoarkanter. Kan användas manuellt eller hängas i lyftöglan
  • Lyftsax 600 kg lyftkapacitet, används för att kranlyfta tyngre trottoarkanter
  • Automatisk Prefabtång 5000 kg lyftkapacitet, en kranstyrd tång för att hantera bland annat betongbarriärer
  • Blocktång 1800 kg lyftkapacitet, används med kran för att lyfta större block eller pallar med sten
  • Gaffellyft 2000 kg lyftkapacitet, förser dina lyftgafflar med lyftkrok.
  • Pallgaffel 1500-3000 kg lyftkapacitet, en kranstyrd pallgaffel för sidohantering av standardpall

Fler starka nyheter

Ladda fler poster